Temiz ve atık su hatları kanalizasyon, petrol boru hatları gibi projelerde toprak kaymasını engellemek ve güvenli bir iş sahası oluşturmak amacıyla kullanılır. İksa kalıbı; pano ve gergi elemanlarından oluşur.

İksa Kalıbı Aksesuarları