Güvenlik Filesi; yüksek katlı bina şantiyelerinde olası malzeme düşmelerine karşı tedbir amacıyla yapılmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği standartlarının sağlanması için gereklidir.